Alçı Sıva ve Çeşitleri

Alçının yapı sektöründe yaygınlaşması ile birlikte büyük işletmeler kurulmaya başlanmış ve buna bağlı olarak alçı tozu üretimi için çeşitli teknolojiler ve fırın tipleri geliştirilmiştir.

Buradaki endişemiz, yapı endüstrisinde yaygın olarak kullanılan ve yüksek üretim kapasitelerine sahip olan Beta(β) hemihidrattır.

Kapalı işlem yerine açık işlemle elde edilen inşaat alçısı, anhidrit III, anhidrit II ve β-hemihidrat karıştırılarak ısı uygulanarak elde edilir. Normal koşullar altında, β-hemihidrat, alçı/su oranına göre 5.5-6 dakikalık bir başlangıç ​​priz süresine sahiptir. Ancak yapı sektöründe kullanım alanına göre priz alma süreleri içerisine kimyasallar ilave edilerek uzayabilir veya uzayabilir veya kısaltılabilir. β-hemihidratın bu özelliklerini kullanarak, TSEN 13269-1-2 standardı “Alçı ve gereksinimleri açıklaması”na göre, alçı sıva (B4), alçı elyafla güçlendirme (C1) ve alçı sıva (C1) olmak üzere 3 farklı tip alçı sıva bitirme sıvaları (C2) uygulama alanı, priz süresi, mukavemet, yayılma katsayısı ve tane boyutuna bağlı olarak üretilebilir.

Bu alçı ürünlerinin üretiminde kaliteyi belirleyen faktörler kullanılan kimyasalların marka değeri veya kalitesi değil, öğütme, kalsinasyon, filtrasyon, karıştırma ve paketlemeden üretim sürecini oluştururken yapılan mühendislik hesapları, tecrübe, yetenek ve kalitedir. Bu süreci yürüten ekibin bilgisi.

Alçı ürünleri;

  • 1-Alçı sıva (B4).

a- El sıvaları: Yapı sektöründe perlitli alçı sıva olarak da bilinen el sıvası TSEN13269-1-2 şartlarına göre üretilen alçı sıvadır.

b- Sprey sıvalar: TSEN13269-1-2 şartlarına göre alçı püskürtme makinesi ile püskürtülerek üretilen alçı sıvadır.

  • 2- Alçı elyaf ile güçlendirilir (C1).
  • 3- Bitirme sıvaları (C2).

Test ve Kontroller

Üretim ve uygulama sırasında uygulanması gereken, TSEN 13269 1-2 standarda göre belirlenmiş kalite testleri bulunmaktadır.

Üretilen alçının cinsine göre birbirinden farklılık gösteren bunlar; yayma, ilk priz süresi, son priz süresi, hidratasyon, aderans ve mukavemet testidir.

Yukarıda da belirtildiği gibi, standartların gereklerini yerine getirmek kimyasalların kullanımı ile ilgili değil, alçının uygun koşullarda kalsinasyonu konusudur.